دوستت دارم آزادی....

چه زیبا بود کلام آزادی و اندیشه میان ما و چه دلنشین امید ما به آینده ای بهتر

و جه زود فرجام یافت تمام اندیشه های امیدوارانه ی ما به سوی آزاد زیستن

و چه زود دانستیم واهی بودن یکایکشان را در دیاری خوفناک و تاریک

دیاری که دوستش می داشتیم و برای زیبایی اش می کوشیدیم ولی افسوس تمامی نیروهای ما زایل گشت و ما خود را چه احمق دانستیم و بازی را باختیم...

و امروز نمایان شد خباثت و جسارت آنان و نقاب مهربانی اشان را برداشتند

آنان که اعتماد ما را سوزاندند و جنایت وحشت آور شان را مشهور ساختند

و من به سرشت آلوده و ناپاکشان پی بردم و پایبندی به اصول الهی چه آسان نادیده می شد

و این ما هستیم تا بلندای شور و اشتیاق همواره استوار دربرابرشان می ایستیم تا عدالت را مقرر سازیم

و بر گذینیم برگذیده ی واقعی را هرچند در میانمان فاصله اندازند و ما آغشته به خون گردیم شاید خون ما تطهیر شود ،در راه آزادی و روشن اندیشی

و فراز آید نور و شادی بر سر ما

و ما آنان را محکوم به شکست خواهیم کرد تا بدانند آنسوی پلیدی،خوبی در تکاپوی است

و ما حمایت کنندگان نوری سبز هستیم نه هاله ی نوری تاریک هرچند در توهم

و فرود می آید نا عدالتی و دروغ

به امید آینده ای نه چندان دور

پاینده باشی میهن من....

/ 0 نظر / 10 بازدید